Main menu

Súkromná nezmluvná stomatologická ambulancia vznikla v roku 1993 s vlastným zubným laboratóriom a RTG pracoviskom. Cieľom založenia súkromnej stomatologickej ambulancie bola v prvom rade spokojnosť, promptnosť, komplexnosť, vysoká odbornosť a nadštandardné poskytovanie stomatologickej starostlivosti našim pacientom a ich rodinám. Túto filozofiu sa snažíme stále udržiavať, aby boli naši pacienti a ich celé rodiny spokojní, čo sa nám darí už 25 rokov. Máme citlivý prístup ku každému pacientovi a vytvárame si čo najlepšie emotívno-psychické väzby medzi nami a našimi pacientmi, ich rodinami.

Ambulancia sa postupne pretvárala na rodinnú stomatologickú firmu. Vytvorila sa ďalšia ambulancia, kde začal pracovať po skončení LF UK môj syn Juraj. Rodinná firma je najstaršia a najprirodzenejšia forma vzniku a rozkvetu so zárukou kvality. Predstavuje spojenie generácií. Ambulancie dostali názov SYDENT a presťahovali sa do vlastných priestorov v roku 2002 na Bjornsonovú ulicu. Snahou celého tímu bol a je profesionálny, ľudský prístup k pacientom. Pracujeme so špičkovým prístrojovým vybavením a najkvalitnejšími stomatologickými materiálmi, ktoré nebudeme ďalej na našej stránke prezentovať, nakoľko sú pre nás samozrejmosťou a hovoria za nás pracovné výsledky.

 

MUDr. Sylvia Deglovičová, CSc.

ukončila štúdium stomatológie na LF UK v Bratislave v roku 1976

atestácia zo stomatológie I. stupňa, atestácia zo stomatológie II. stupňa

kandidát vied v roku 1990, traumatológia zubov

má za sebou bohatú klinickú prax množstvo domácich a zahraničných publikácií

aktívna účasť na stomatologických sympóziách ako prednášajúci

v minulosti výuka študentov LF UK Bratislava

venuje sa aktívne počas svojej celej stomatologickej kariéry záchovnej a protetickej stomatológii

špecialista v oblasti úrazov zubov u detí a dospelých

 

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH

ukončil štúdium stomatológie na LF UK v Bratislave v roku 1998

Master of Public Health - MPH, 2003

venuje sa domácej a zahraničnej publikačnej činnosti

aktívna účasť na stomatologických sympóziách ako prednášajúci

výuka študentov

dentoalveolárna chirurgia a implantológia, piezochirurgia už 17 rokov

kompletné rekonštrukcie čeľustných oblúkov pacientov

ošetrenia pacientov v celkovej anestézii

na základe svojich pracovných výsledkov, doporučený celosvetovou špičkou v dentálnej implantológii, firma Nobel Biocare

vedie odborné semináre v oblasti modernej implantológie, life ukážky operácií pre lekárov a študentov, Bratislava, Praha, Zurich, Berlin

ošetrovanie anglicky a nemecky hovoriacich pacientov

 

MDDr. Dorota Csanková

zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny

konzervačné zubné lekárstvo

endodontické ošetrovanie zubov

extrakcie mliečnych a trvalých zubov

ošetrovanie detí

ošetrovanie anglicky hovoriacich pacientov

 

MDDr. Júlia Bondor

zubná hygiena, nácvik a inštruktáž zubnej hygieny

konzervačné zubné lekárstvo

endodontické ošetrovanie zubov

ošetrovanie detí

ošetrovanie anglicky hovoriacich pacientov