Main menu

Prvá návšteva

Vstupné komplexné vyšetrenie našich pacientov pozostáva z dôsledného vyšetrenia dutiny ústnej ako celku ( zaznamenáme a zhodnotíme stav vášho chrupu, slizníc dutiny ústnej, vyšetrenie jazyka, vyšetrenie temporomandibulárnych kĺbov a slinných žliaz ) .

Zubní lekári zistia, aký máte problém a aká bolesť vás trápi. Ďalej nasleduje RTG snímka, diagnostika vášho problému a následne vám zrozumiteľne zubný lekár vysvetlí, ako je možné váš problém riešiť, navrhne vám spôsob liečby .

Zubní lekári v súkromnej stomatologickej ambulancii SYDENT vám priamo zhotovia digitálne RTG, pričom jednotlivé zubné ambulancie sú vybavené RTG zariadeniami, ktoré sú navzájom prepojené počítačovou sieťou a vy tak môžete sledovať a analyzovať svoju RTG snímku so svojim zubným lekárom priamo na monitore zubného kresla .

Po základnej diagnostike pacientovi navrhneme komplexný plán stomatologického ošetrenia s najlepšou prognózou do budúcnosti, aby pacient mal čo najdlhšie zachované vlastné zuby alebo moderné fixné náhrady.

Všetky stomatologické výkony prevádzame bezbolestne.

Súčasťou vstupného komplexného vyšetrenia pacienta je aj prípadne fotografický záznam klinického stavu dutiny ústnej pacienta, ktorý býva veľmi dôležitý v komunikácii so zubným laboratóriom pri zhotovovaní zubných náhrad, aby sme dosiahli čo najlepší stupeň estetickej stránky zubného ošetrenia .

Pacientovi vypracujeme po konzultácii finančný plán, ktorý pozostáva z jednotlivých krokov ošetrenia pacienta a podrobnou finančnou kalkuláciou .

Na záver pacienta poučíme o dôležitosti pravidelných zubných prehliadkach, ak je pacient evidovaný v našej databáze, pacienta objednáme každých šesť mesiacov na pravidelnú preventívnu prehliadku – RECALL, nakoľko na vás myslíme a záleží nám na zdraví vašich zubov, vaše pravidelné zubné prehliadky sledujeme za vás.

Preventívna stomatológia

 • psychoprofylaxia u detí a handicapovaných pacientov
 • pečatenie mliečnych a trvalých zubov u detí od 4 rokov
 • inštruktáž dentálnej hygieny u detí a dospelých
 • preventívne prehliadky – Recall
 • predchádzať nenávratným poškodeniam a stratám zubov 

Konzervačná stomatológia

 • podchytenie hlbokých kazov u všetkých vekových skupín pacientov dočasnými výplňami
 • výplne – kovové ( amalgámové )
 • výplne fotokompozitné ( biele )
 • výplne pre deti - farebné
 • ošetrenie koreňových kanálikov pomocou apexlokátora a RTG
 • rekonštrukcie koruniek  zubov pomocou fotokompozitov

Protetická stomatológia

Ošetrenie defektov a strát zubov fixnými alebo snímateľnými náhradami.

Fixné náhrady:

 • živicové korunky
 • kovokeramické korunky
 • zirkónové keramické korunky ( bez prítomnosti kovu )

Snímateľné náhrady:

 • medzerníky
 • čiastočné snímateľné náhrady
 • totálne náhrady
 • podopreté totálne náhrady
 • skeletované náhrady
 • atachmentové náhrady

Protetické ošetrenia kombinované s implantátmi.

Chirurgická stomatológia

 • jednoduché vytrhnutie mliečneho a trvalého zuba
 • vytrhnutie zuba so separáciou koreňov
 • chirurgické extrakcie  zubov múdrosti, retinovaných zubov
 • kyretáže v oblasti hrotu koreňa zuba, intraorálna incízia
 • resekcia koreňového hrotu
 • mukoplastiky, gingivolplastiky
 • egalizácia alveolárnych hrebeňov ( vyrovnanie kostných hrebeňov )
 • traumatológia zubov
 • implantáty - v našej zubnej ambulancii vám ponúkame celosvetovú špičku v zubných implantátoch - NOBEL BIOCARE

Parodontologická stomatológia

 • stomatitídy – zápaly slizníc dutiny ústnej
 • ošetrenie zapálených medzizubných papíl
 • ošetrenie akútnych a chronických zápalov ďasien
 • ošetrenie závesného aparátu zubov a parodontálnych vačkov

Pri všetkých druhoch stomatologického ošetrenia používame u pacientov digitálnu RTG diagnostiku.

Dentálna hygiena

Pacientom názorne predvedieme správnu techniku čistenia zubov, nácvik na zubných modeloch.

Individuálne doporučíme zubnú kefku, dentálne nite, medzizubné kefky, zubné pasty, výplachové vody.

U detí prebieha celá inštruktáž formou hry v detskom kútiku.

Profesionálna dentálna hygiena

 • odstraňovanie zubného kameňa, povlakov
 • pieskovanie zubov
 • bielenie zubov – kedy áno, kedy nie

Anestézia

Súkromné stomatologické ambulancie SYDENT vykonávajú jednotlivé zubné ošetrenia vždy bezbolestne . Po konzultácii s vašim zubným lekárom si zvolíte:

 • slizničnú anestéziu
 • lokálnu anestéziu
 • rajský plyn Entonox
 • celková anestézia

Entonox je ľudovo známy aj ako rajský plyn. Ide o bezpečné a účinné analgetikum pre všetky situácie, v ktorých je potrebný rýchly ústup bolesti.

Entonox je zmesou medicinálnych plynov pre okamžité použitie, pozostávajúca z 50 percent oxidu dusného a 50 percent kyslíka.

Analgetické a sedatívne účinky predmiešanej zmesi oxidu dusného/kyslíka sú dobre známe. Vďaka rýchlemu nástupu a ústupu účinku spoločne s veľkou mierou bezpečnosti, predstavuje prípravok atraktívnu alternatívu pre pohotovostnú starostlivosť a aj iné situácie, v ktorých sa vyžaduje rýchla a riadená úľava od bolesti.

Účinnosť a bezpečnosť

 • minimum vedľajších účinkov a neinvazívnosť
 • ukľudnenie pri plnom vedomí
 • jednoduchá aplikácia
 • preukázané účinky v nemocničnej a prednemocničnej starostlivosti
 • úľava od bolesti rovnaká, ako pri podaní 10 mg i.v. morfia
 • rýchly nástup do 2 až 3 minút
 • rýchle odznenie účinkov – niekoľko minút po ukončení inhalácie
 • bezpečné používanie v spojení s inými analgetikami
 • minimálne riziko predávkovania

Kontraindikácie

Pri inhalácii prípravku môžu plynové bubliny (plynové embóly) a uzavreté telové dutiny naplnené vzduchom expandovať, vplyvom zvýšenej schopnosti oxidu dusného difundovať. Entonox je preto v nasledujúcich prípadoch kontraindikovaný:

 • u pacientov so známkami alebo príznakmi pneumotoraxu, pneumoperikardia závažného emfyzému, plynovej embólie alebo zranenia hlavy
 • po potápaní v hĺbkach s rizikom dekompresnej choroby (bublinky dusíka)
 • po kardiopulmonárnom bypasse s mimotelovým obehom alebo po koronárnom bypasse bez mimotelového obehu
 • u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili intraokulárnej injekcii plynu (napr. SF6, C3F8), kým sa plyn úplne nevstrebe, pretože objem, alebo tlak plynu sa môže zvýšiť a následne spôsobiť slepotu
 • u pacientov so závažnou dilatáciou gastrointestinálneho traktu
 • u pacientov so srdcovým zlyhaním alebo srdcovou dysfunkciou (napr. po kardiochirurgickom zákroku), aby sa zabránilo riziku ďalšieho zhoršenia funkcie srdca
 • u pacientov, ktorí vykazujú známky zmätenosti alebo vykazujú iné príznaky zvýšeného intrakraniálneho tlaku
 • u pacientov so zníženým vedomím alebo zníženou schopnosťou spolupracovať a riadiť sa pokynmi kvôli riziku, že ďalšia sedácia oxidom dusným môže negatívne ovplyvniť prirodzené ochranné reflexy • u pacientov s diagnostikovaným, ale neliečeným nedostatkom vitamínu
 • B12 alebo kyseliny listovej alebo s diagnostikovanou genetickou poruchou enzýmového systému spojeného s metabolizmom týchto vitamínov
 • u pacientov so zranením tváre, u ktorých môže použitie masky predstavovať problémy alebo riziko
 •  prvé dva trimestre gravidity