Main menu

Zubné ambulancie SYDENT poskytujú stomatochirurgické a implantologické ošetrenia v lokálnej alebo celkovej anestézii. Pacientovi podrobne vysvetlíme priebeh stomatochirurgického zákroku. Môže si zvoliť spôsob ošetrenia v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Ošetrenia v celkovej anestézii sú určené pre deti od 5 rokov a dospelých.

- totálna sanácia chrupu u bojazlivých a nezvládnuteľných pacientov

- jednoduché, komplikované extrakcie zubov

- resekcie koreňového hrotu zubov

- chirurgické odstránenie zubov múdrosti

- chirurgická úprava hrebeňov čeľustí pred protetickým ošetrením

- implantologicko - augmentačné ošetrenia čeľustí

- piezochirurgia

- rozsiahle rekonštrukcie chrupu

- ošetrenie pacienta počas jedného dňa modernými implantátmi, pacient prichádza ráno a v ten istý deň odchádza s totálnou rekonštrukciou zubného oblúka

Aby mohol byť pacient ošetrený v celkovej anestézii, musí podstúpiť interné predoperačné vyšetrenia, RTG pľúc a EKG vyšetrenie. Po konzultácii mu je odporučená vhodná celková anestézia. V deň operácie prichádza v sprievode dospelej osoby 30 min. pred samotným výkonom, kedy mu je podaná premedikácia a následne je pacient ošetrený v celkovej anestézii. Po skončení stomatochirurgického zákroku, odchádza do jednej hodiny v sprievode dospelej osoby domov. Všetky stomatochirurgické výkony prevádza MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, ktorý sa danej problematike venuje už 18 rokov. V prípade ďaľších otázok, nás môžete kontaktovať telefonicky, alebo prostredníctvom emailu.