Skip to main content

Cenník služieb

Naše ceny sú transparentné a prehľadné

V prípade, že máte záujem o konkrétny výkon, či ich sériu, budete vždy presne vedieť koľko a za čo platíte. Prípadne si môžete pripraviť komplexný liečebný plán.

Prevencia

Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie pacienta 50 €
Vstupné komplexné pedostomatologické vyšetrenie 30 €
Preventívna prehliadka 20 €
RTG intraorálna snímka zubov 20 €
RTG bitewing 30 €
RTG snímka – OPG (panoramatická RTG snímka) 40 €

Dentálna
hygiena

Dentálna hygiena – kompletné ošetrenie 80 €
Bielenie zubov od 380 €
Lokálna fluoridácia u detí 35 €
Lokálna fluoridácia u dospelých pacientov 35 €

Záchovná
stomatológia

Fotokompozit – jedna plôška (biela plomba) 80 €
Fotokompozit – dve plôšky 110 €
Fotokompozit – tri plôšky 120 €
Rekonštrukcia klinickej korunky fotokompozitom 190 €
Výplň dočasného zuba – jednoplôšková 65 €
Pečatenie fisúr – 1 zub 30 €

Zubná
chirurgia

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 50-80 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 80-100 €
Extrakcia viackoreňového zuba 120 €
Chirurgická extrakcia zuba 180 €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti 290 €
Injekčná (lokálna) anestézia 20 €

Protetika

Alginátový odtlačok 40 €
Silikónový odtlačok 40 €
Kovokeramická korunka od 500 €
Celokeramická korunka od 400 €
Zirkónová korunka od 480 €
Snímateľné náhrady 550-880 €

Endodoncia

Paliatívne endodontické ošetrenie 120 €
Extirpácia zubnej drene (podľa počtu kanálikov) od 90-130 €
Odstránenie pôvodnej koreňovej výplne 120 €
Zaplnenie koreňových kanálikov (podľa počtu kanálikov) od 100-160 €

Zubné
strojčeky

Čeľustnoortopedická konzultácia 24 €
Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie 40 €
Návrh liečebného plánu a rozpočtu 40 €
Neviditeľný strojček Invisalign (cena obsahuje všetky úkony, skeny a kontroly počas liečenia) od 4299 €
Neviditeľný strojček Invisalign First pre deti od 1999 €
RTG snímka – OPG (panoramatická RTG snímka) 40 €

Estetika
zubov

Fotokompozit fazeta od 200 €
Keramická fazeta od 500 €
Zirkónová korunka od 480 €
Kovokeramická korunka od 500 €
Celokeramická korunka od 400 €

Celková
anestézia

Celková anestézia (1 hodina) od 333 €
Injekčná (lokálna) anestézia 20 €

Estetická
medicína

Aplikácia „medziobočie“ (Glabella) BOTOX 1 oblasť 70-85 €
Aplikácia „čelo“ BOTOX 70-120 €
Aplikácia „očné okolie“ BOTOX 110-140 €
Gummy Smile (ústne kútiky a brada) 40-50 €
Hyperhidróza (odstránenie nadmerného potenia – ženy) 300-350 €
Hyperhidróza (odstránenie nadmerného potenia – muži) 450 €