Skip to main content

Ak chcete nadštandard, neznamená to ešte, že ho musíte celý zaplatiť.

Na základe mnohých otázok od Vás, našich pacientov, pristupujeme k zmluvnej spolupráci so zdravotnými poisťovňami. Momentálne už spolupracujeme so zdravotnou poisťovňou Dôvera a tak si u nás môžete požiadať o príspevok na naše služby. Využite túto možnosť aj Vy a ušetrite na ďalších stomatologických zákrokoch.

Zákony presne určujú, čo je u zubára bezplatný štandard a čo nadštandard, ktorý si uhrádzajú poistenci. Ak chcete nadštandard, neznamená to ešte, že ho musíte celý zaplatiť. Časť preplatí zdravotná poisťovňa, keďže Vás už môžeme ošetrovať ako zmluvný lekár zdravotnej poisťovne Dôvera. Na ďalších zmluvách pracujeme (Union, VšZP).

Zdravotná poisťovňa Dovera Vám u nás ako jej zmluvného zubára kompletne preplatí:

 • vstupné stomatologické a pedostomatologické vyšetrenie
 • preventívne prehliadky
 • akútne vyšetrenie
 • snímky
 • injekčnú anestézu
 • odstránenie zubného povlaku alebo kameňa
 • dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
 • paliatívne ošetrenie koreňových kanálikov
 • vytrhnutie zubov
 • resekcie
 • ošetrenia komplikácií po vytrhnutí zubu a následné kontroly
 • ošetrenia sťaženého prerezávania zubov múdrosti
 • ošetrenia gingivy
 • plomby pre dospelých s kódom V13, u detí s kódom V12 (od 1.9.2018 sa výkon V12 môže vykazovať aj u dospelých pacientov bez doplatku – plná úhrada zdravotnou poisťovňou)
 • celkové a čiastočné snímateľné náhrady zhotovené zo štandardných materiálov
 • u detí do 18 rokov inštruktáž a nácvik ústnej hygieny a lokálnu fluoridáciu

Na čo si môžete uplatniť príspevok:

Zdravotná poisťovňa Dovera Vám u nás ako jej zmluvného zubára čiastočne preplatí:

 • plomby s kódmi V01 (jednoplôšková výplň zuba), V02 (dvojplôšková výplň), V03 (trojplôšková výplň), V05 (fotokompozit – jedna plôška), V06 (fotokompozit – dve plôšky), V07 (fotokompozit – tri plôšky)
 • endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene)
 • mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňového kanálika (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku a u dospelých nad 60 rokov)
 • endodontické ošetrenie viackoreňového trvalého zuba (extirpácia zubnej drene)
 • mechanickú a chemickú prípravu a výplň koreňových kanálikov (výkon sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádza u detí do dovŕšenia 18. roku a u dospelých nad 60 rokov)
 • niektoré parodontologické výkony
 • fixné zubné náhrady.

Doplatky za nadštandard

Všetko, čo presahuje rámec verejného zdravotného poistenia, je nadštandard. Ako Váš zubár máme so zdravotnou poisťovňou Dôvera zmluvu, teda pri nadštandardnom ošetrení nestrácate nárok na úhradu štandardu. Zaplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom podľa cenníka SYDENT CLINIC.

Štandard teda hradí zdravotná poisťovňa, doplatok za nadštandard pacient – podľa druhu použitého materiálu.

Liečba po 18. roku

Liečbu na základe verejného zdravotného poistenia uhrádza zdravotná poisťovňa Dôvera bez obmedzenia veku, ak sú splnené tieto podmienky:

 • v rámci predoperačnej prípravy a pooperačného doliečovania (progénne stavy, skeletálne otvorené zhryzy, poúrazové stavy, vrodené vývojové chyby, onkologické ochorenia)
 • pri rázštepoch
 • po rázštepových stavoch
 • po ochoreniach temporomandibulárneho kĺbu (náhryzové dlahy)

Stomatoprotetika – zubné náhrady

V prípade snímateľných zubných protéz hradí zdravotná poisťovňa Dôvera v plnej výške protézu v štandardnom vyhotovení. Ak chcete nadštandard, platíte rozdiel medzi úhradou poisťovne a cenou stanovenou stomatológom.

Fixné protézy (korunky, mostíky) majú stanovený doplatok pacienta ministerstvom zdravotníctva. Pri štandardnej protéze hradí poisťovňa približne štvrtinu ceny. 

V plnej výške prepláca zdravotná poisťovňa Dôvera korunky alebo mostíky deťom do 18 rokov. Ak sa rozhodnete pre ošetrenie nadštandardným materiálom, doplatíte len rozdiel medzi štandardom a nadštandardom.

Nárok na ďalšiu protézu Vám vzniká po troch rokoch v prípade snímateľných náhrad a po piatich rokoch pri fixných náhradách. Ak je zdravotnícka pomôcka stále funkčná, tento nárok nevzniká automaticky.

Zdravotná poisťovňa Dôvera Vám tiež prispeje na opravu zubnej náhrady, ak ide o chybu materiálu. To znamená v prípade, ak nie je poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

Dentálna hygiena

Kontrola stavu dentálnej hygieny je súčasťou preventívnej prehliadky, ktorá je raz za rok plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Odstránenie zubného kameňa a zubného povlaku je ako súčasť dentálnej hygieny čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Iné súčasti dentálnej hygieny ako inštruktáž a nácvik domácej hygieny, odstránenie bakteriálnych povlakov, ultrazvukové čistenie zubov, leštenie zubov, poradenstvo a predaj pomôcok ústnej hygieny, ktoré vykonáva dentálny hygienik/hygienička, hradené nie sú.

Zubné výplne

Výplne patria medzi zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia v zmysle platnej legislatívy. Na použitý materiál sa vzťahuje šesťmesačná záruka. Ak by došlo k poškodeniu alebo zmenám materiálu, z ktorého je plomba zhotovená, môžete počas tejto lehoty podať reklamáciu.

Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia nie je hradená:

 • imediátna (dočasná) snímateľná zubná náhrada, ktorá sa zhotovuje ihneď po extrakciách zubov
 • dentálne implantáty
 • pečatenie zubov
 • odstránenie zubného kameňa mimo preventívnej prehliadky

Samozrejme, ošetríme aj pacientov iných zatiaľ nezazmluvnených zdravotných poisťovní. Aj v takomto prípade sa na ošetrení môže podieľať Vaša zdravotná poisťovňa, ak si s ňou pred výkonom u nás schválite jeho úhradu. Tlačivo na Odsúhlasenie úhrady výkonov u nezmluvného poskytovateľa získate vo svojej zdravotnej poisťovni.

Po ošetrení Vám vystavíme doklad za úhradu, ktorý následne predložíte na preplatenie svojej poisťovni.

Ak v priebehu roka zmeníte poisťovňu, prosím oznámte to svojmu ošetrujúcemu zubnému lekárovi v SYDENT CLINIC. Vyhneme sa problému, že poisťovňa Vaše úkony neuhradí a budete ich musieť doplácať Vy. Aby sme od začiatku mohli Vaše ošetrenia vykazovať na poisťovňu a ste poistencom poisťovne Dôvera, je dôležité (ak ste náš nový pacient) priniesť na vstupné vyšetrenie na kliniku doklad o vykonanej preventívnej prehliadke z minulého roka a vyradenie z evidencie od predchádzajúceho zubného lekára.

Máte záujem preniesť od predchádzajúceho lekára aj Vašu zdravotnú dokumentáciu, obráťte sa na našu recepciu. Spolu vyplníme Žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie z dôvodu zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pošleme ju predchádzajúcemu zubnému lekárovi, a ten ju doručí Vášmu novému lekárovi v SYDENT CLINIC.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami a na to, že Vám budeme môcť ponúknuť ešte lepšiu a dostupnejšiu starostlivosť o Vaše ústa. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete naplánovať svoju nasledujúcu návštevu, neváhajte nás, prosím,  kontaktovať.

Udržiavanie zdravého chrupu a dutiny ústnej je tímová práca. Náš tím je pripravený a teší sa na stretnutia s Vami! Jednou z našich hodnôt je, že sme vďační za každého pacienta, ktorý nám dá svoju dôveru.